Portfolio/APR Energy – Powergen – Kuala Lampur, Malaysia